Jump to the main content block

Directors

 

Successive Directors
No.
Name
Period
1.
Prof. Ceng-Yu Lee
1968.11.01 ~ 1981.07.31
2.
Prof. Cheng-Ming Weng
1981.08.01 ~ 1984.07.31
3.
Prof. Hsiao-Chuan Wang
1984.08.01 ~ 1986.07.31
4.
Prof. Ching-Tsai Pan
1986.08.01 ~ 1989.07.31
5.
Prof. Shing-Tsaan Huang
1989.08.01 ~ 1991.07.31
6.
Prof. Youn-Long Lin
1991.08.01 ~ 1994.07.31
7.
Prof. Liang-Bi Cheng
1994.08.01 ~ 1996.01.31
8.
Prof. Cheng-Wen Wu
1996.02.01 ~ 1998.01.31
9.
Prof. Youn-Long Lin
1998.02.01 ~ 1998.07.31
10.
Prof. Hsiao-Chuan Wang
1998.08.01 ~ 2000.07.31
11.
Prof. James T. Lin
2000.08.01 ~ 2002.07.31
12.
Prof. Chin-Liang Wang
2002.08.01 ~ 2006.07.31
13.
Prof. Chuan-Yi Tang
2006.08.01 ~2008.07.31
14.
Prof. Jia-Shung Wang
2008.08.01 ~ 2011.07.31
15.
Prof. Shang-Hong Lai
2011.08.01 ~2015.07.31
16.
Prof. Chung-Ta King
2015.08.01 2019.05.05
17.
Prof. Chun-Yao Wang
2019.05.06 ~

 

back to top